ISFISKEREGLER 2022

1.  DELTAGER PLIKTER Å SETTE SEG INN I ISFISKEREGLENE.

2.  LODD/DELTAKERAVGIFT SKAL VÆRE BETALT I FORKANT FOR Å DELTA.

3.  FISKET SKAL FOREGÅ INNENFOR MERKET OMRÅDE.

4.  KUN EN PERSON KAN FISKE PR  LODD/DELTAKERAVGIFT.

5.  HVIS FLERE PERSONER FISKER PÅ SAMME LODD SAMTIDIG, MEDFØRER DETTE DISKVALIFIKASJON.

6.  ISBORRET KAN VÆRE HÅNDDRVET ELLER MOTORISERT OG SKAL BORRES FAST I ISEN NÅR DET IKKE ER I BRUK.

7.  INGEN DELTAGERE FÅR GÅ INN I FISKEOMRÅDET FØR STARTSIGNALET GÅR.

8.  SCOOTER KAN IKKE BENYTTES INNENFOR KONKURRANSEOMRÅDET, DISP KAN GIS TIL BEVEGELSESHEMMEDE ETTER AVTALE.

9.  ISFISKETELT OG LIGNENDE ER IKKE TILLAT INNENFOR KONKURRANSEOMRÅDET.

10.  AVSTANDEN MELLOM DELTAGERE SKAL VÆRE MIN. 5 METER, HVIS IKKE DELTAGERE SEG I MELLOM ER ENIG OM MINDRE AVSTAND.

11. DET ER KUN TILLAT Å BENYTTE ET SNØRE / PILKE PR DELTAGER.

12 DERSOM DELTAGER ØNSKER FANGST REGISTRERT. KONTAKT VAKT FOR VEIING OG REGISTRERING MENS FISKEN ER LEVENDE. FISK SKAL VÆRE LEVENDE. DØ FISK VIL IKKE BIL REGISTRERT.

13. VED REGISTRERING AV FANGST SKAL BILLETT / DELTAKERAVGIFT FRAMVISES.

14. VED LIK VEKT DELES PREMIER.

15. FISKEN SKAL VÆRE RUND (IKKE SLØYD) OG OPPBEVARES SYNLIG PÅ ISEN I FORSEGLET POSEN UTLEVERT AV ARRANGØR.

16. ARRANGØR KAN FORETA STIKKPRØVER/KONTROLL AV DELTAGERE. PÅ OPPFORDRING FRA VAKTER SKAL INNHOLD I SEKKER OG BAGER FRAMVISES. HVIS DELTAKER NEKTER DETTE UTFØRT, MEDFØRER DETTEDISKVALIFIKASJON OG BORTVISING.

17. I EVENTUELLE TVILSTILFELLER ER DET EN JURY SOM TREFFER ENDELIG AVGJØRELSE.

18. ETTER KONKURRANSEN FORETAES NØYAKTIG VEIING, DERETTER PREMIERING.

19. OVERTREDELSE AV REGLENE MEDFØRER DISKVALIFIKASJON OG TAP AV DELTAKERAVGIFT.

VI ØNSKER ALLE SKITT FISKE       ARR. INDRE KÅFJORD IL