Ta kontakt på mail.

Kontakt de enkelte på e-post / telefon eller fyll ut skjemaet under.

Terje Lilleberg    mail:   terje@gakk-gakk.no      Tlf:  951 49 453

Geir Holmtun     mail:   geir@gakk-gakk.no       Tlf:   992 71 986

Idar Lilleberg     mail:   idar@gakk-gakk.no       Tlf:  901 59505