Lodd selges på følgende steder:

Kåfjord:   ¤ Birtavarre: Joker og Coop Prix

               ¤ Manndalen: 

               ¤ Olderdalen: Meconomen

Skjervøy:  Møbelringen

Nordreisa/Sørkjosen: Nyvoll Motor

Lyngseidet: 

Kvænangen:

Samt mange IKIL medlemmer og mange andre hjelpere.