Program. Lørdag 10. april 2021 på Guolasjavri

Isfiskekonkurransen fra kl. 12.00- 15.00. Barnekonkurransen fra kl. 12.00- 13.00. 

Premiering etter fiskekonkurransen.

Trekningen  av loddene annonseres Fredag 9. april 2021 på Birtavarre Samfunnshus kl 19.00.

Det vil være salg av varme pølser, vafler og drikke på fjellet konkurransedagen.