Program. Lørdag 9. april 2022 på Guolasjavri

Isfiskekonkurransen fra kl. 12.00- 15.00. Barnekonkurransen fra kl. 12.00- 13.00. 

Premiering etter fiskekonkurransen.

Kunngjøring av lotteriet er Lørdag 9. april 2022 fra Kåfjorddalen Grendehus kl 19.00.

Det vil være salg av varme pølser, vafler og drikke på fjellet konkurransedagen.