Sponsorer til Kåfjordpilken 2018.

Hovedsponsor:   Nyvoll Motor AS

Medsponsorer:    Lerøy Aurora

                                 Sparebank 1 Nord-Norge

                                 Akva-Ren AS

                                 Corner Jenssen Agentur AS

                         Nordtro AS

                                 Møbelringen Avd. Skjervøy

                         Manndalen Bygg AS

                         Hop A Long Travel AS

                         Joker Birtavarre

                         Lundblad Media

                         Kåfjord Kommune

Billettsponsor:   Dm-Consult AS

                             

Premier Barnekonkurransen: Sparebanken 1Ymber, Ishavskraft

 

IKILs  årlige samarbeidspartnere: DM-Consult AS

                                                      Custom Publish AS

Ikli vil takke sponsorene for støtten.