Sponsorer til Kåfjordpilken 2024.

Hovedsponsor:  Evolv AS

Medsponsorer:  Møbelringen Skjervøy   

                           Troms Kraft Produksjon AS

                           Byggtorget Manndalen Bygg AS

                           Sport1 Nordtro AS

                           Myrvoll Maskin AS

                           Ross AS

                           Hop A Long Travel AS

                           Joker Birtavarre

                           Kåfjord Kommune

 

Billettsponsor:    Dm-Consult AS

                             

Premier Barnekonkurransen: Marthinsen Bil og Lakk AS

 

IKILs  årlige samarbeidspartnere: DM-Consult AS

                                                      Custom Publish AS

Ikli vil takke sponsorene for støtten.