20170422_151507

Kåfjordpilken 2017 med vel gjenomført.

I år igjen ble Kåfjordpliken gjennomførti nydelig vær på Guolasjavri. Det var ca 650 deltakere på 220 scootere og i barnekonkonkurransen deltok 63 barn. 

IKIL fikk i år igjen solgt alle loddene, med hjelp fra ihuga og flinke loddselgere.

IKIL vil på ny rette en stor takk til hovedsponsor Nyvoll Motor A/S , Coop Birtavarre, Hop A Long Travel A/S og alle andre medsponsorer, samarbeidspartnere, loddselgere og hjelpere.

EN STOR TAKK TIL ALLE DERE SOM KJØPTE LODD.