Sponsorer til Kåfjordpilken 2021.

Hovedsponsor:   Evolv AS

Medsponsorer:    Møbelringen Skjervøy

                            ​Lerøy Aurora AS

                            Sparebank 1 Nord-Norge

                            Arctic Lavvo

                            Corner Jenssen Agentur AS

                            Hop A Long Travel AS

                           Joker Birtavarre

                           Lundblad Media

                           Kåfjord Kommune

Billettsponsor:    Dm-Consult AS

                             

Premier Barnekonkurransen: Sparebanken 1 Nord NorgeYmber, Ishavskraft

 

IKILs  årlige samarbeidspartnere: DM-Consult AS

                                                      Custom Publish AS

Ikli vil takke sponsorene for støtten.