Skidoo Renegade 600 Ace

Skidoo Renegade 600Ace og Tysse tilhenger.

Loddsalget starter 1. desember

1. Premie: Skidoo Renegade 600 Ace og Tysse tilhenger. 

Verdi. kr 140.700.-

Levert av: Nyvoll Motor AS

27. november 2018
20180414_141024

Kåfjordpilken 2019

2. november 2018
1. premie vinner Christian Sørem

Vinner 1. premie Christian Sørem

Kåfjordpilken 2018 gjennomført med publikumsrekord.

Det ble rekord for Kåfjordpliken, som ble gjennomført i fantastisk vær på Guolasjavri. Det ble rekord med ca. 1100 deltagere som kom på ca 450 scootere og i barnekonkonkurransen deltok fantastiske 105 barn. 

Kåfjordpilken ble utsolgt for lodd en uke før konkurransen, med hjelp fra ihuga og flinke loddselgere.

IKIL vil på ny rette en stor takk til hovedsponsor Nyvoll Motor A/S og til Corner Jenssen Agentur AS, Hop A Long Travel A/S, Nordtro AS, Møbelringen Skjervøy, Manndalen Bygg AS og Joker Birtavarre. Takker også Lerøy, Akva-Ren og Sparebanken 1. Samt alle andre medsponsorer, samarbeidspartnere, loddselgere og hjelpere.

EN STOR TAKK TIL ALLE DERE SOM KJØPTE LODD.